กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

      หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ชี้แจงทำความเข้าใจ ในเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่น แก่น้องๆครูทหารใหม่ และทหารใหม่ ผลัดที่ 2/64 พร้อมได้สำรวจผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ผ่านระบบ QR Code และสแกน QR Code เพื่อแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งได้ในเขตเลือกตั้ง และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More