กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของ ร.13 พัน.2,มทบ.29 และ พล.ร.3

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของ ร.13 พัน.2,มทบ.29 และ พล.ร.3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด

เอกสารประกาศเชิญชวน ลง 25 พย 64
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More