กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จัดชุดหมอเดินเท้าเข้ามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ป่วยติดเตียงและตรวจวัดความดันโลหิต อ.นาตาล และ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ป่วยติดเตียงและตรวจวัดความดันโลหิตให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย เพื่อบรรเทาความหนาวให้กับประชาชนและเพื่อตรวจเซ็คสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง ช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ในพื้นที่ ต.พะลาน อ.นาตาล และ ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More