กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เยี่ยมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 2

     พลตรี ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เข้าเยี่ยมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 2 ซึ่งได้รับบาดเจ็บในขณะที่เข้าช่วยเหลือประชาชน  ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการ และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการดำเนินชีวิตต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More