กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหาร เข้าช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง

กองทัพบก โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2/ผอ.ศบภ.บชร.2 ได้จัดหน่วย ศบภ.บชร.2 จาก กองพันหน่วยขึ้นตรงทั้ง 5 กองพัน จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
📌 หน่วย ศบภ.พัน.สบร.22 บชร.2 นำรถครัวสนามเคลื่อนที่ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และจัดกำลังพล นำรถยนต์ขนาดใหญ่พร้อมเรือท้องแบน เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ,เคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วม ,การบรรจุกระสอบทราย ป้องกันน้ำท่วมบ้าน และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
📌 หน่วย ศบภ.พัน.ขส.22 บชร.2 สนับสนุนรถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวน 4 คัน ขนย้ายประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมนำข้าวกล่องและน้ำดื่ม ที่ปรุงสุกใหม่จากรถครัวสนาม พัน.สบร.22 บชร.2 ไปแจกจ่ายประชาชนพื้นที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
📌หน่วย ศบภ.พัน.ซบร.22 บชร.2 จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขต อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ช่วยขนย้ายอพยพประชาชนและขนย้ายผู้ป่วยเข้ารับรักษา ณ รพ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
📌หน่วย ศบภ.พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยได้ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วม และร่วมแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน 70 ชุด
📌 หน่วย ศบภ.พัน.สร.22 บชร.2 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์(รถยนต์ขนาดใหญ่,เรือท้องแบน) เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More