กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารเร่งเข้าช่วยพี่น้องประชาชน อ.ด่านขุนทด

กองพันพัฒนาที่ 2 เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ้านบึงบัวทอง หมู่ 9 ต.หนองบงบัวละคร อ.ด่านขุนทด โดยช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากบ้านเรือนที่น้ำท่วม ไปที่พัก อบต.หนองบัวละคร สถานการณ์ปัจจุบัน​บ้านเรือน หมู่ 9 ได้รับความเสียหายจำนวน 75 หลังคาเรือน ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 142 ซม. ขึ้นจากเดิม 40 ซ.ม. ทั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการรับมือน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More