กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ฉก.ทพ.23 พร้อมทุกเมื่อ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ตรวจสภาพความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติของ ฉก.ทพ.23 โดยทำการตรวจสภาพความพร้อมฯ ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย, ชุดช่วยเหลืออุทกภัย, ชุดดับเพลิง และ ชุดพยาบาล เพื่อให้กำลังพลทุกนายมีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติทุกเมื่อ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More