กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

พลโท ธเนศ วงค์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลตรี ภคพงษ์ พรายจันทร์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนทหารบก พร้อมคณะ และเข้าถวายมาลัยสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยฯ  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More