กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทบ.21 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ผบ.มทบ.21 ร่วมกับ ชป.กร. มทบ.21, หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา  ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19   และได้มอบถังบรรจุน้ำขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ให้กับผู้แทนในชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีขาดแคลนน้ำ ใช้รองรับน้ำฝนในห้วงฤดูฝน ในระหว่างนี้ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในครัวเรือนต่อไป   ณ ชุมชนบ้านหนองพลวงน้อย ม.3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จว.น.ม.เมื่อ 22 มิ.ย.64
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More