กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยมงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3  ในการเตรียมความพร้อมของหน่วย เพื่อให้กำลังพลสามารถใช้ยุทธปรณ์ เช่น สะพานเบลีย์ M2 (Bailey Bridge), สะพานหนุนลอยยุทธวิธีเบา และสะพานเครื่องหนุนมั่น M4 T6 ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ชำนาญ และมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดอุทกภัย  ซึ่งหน่วยได้รับผิดชอบในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขามสะแกแสง,อำเภอโนนสูง และโนนไทย ของจังหวัดนครราชสีมา  โดยมี พันโท รุ่งเรือง วรรณชนะ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 ให้การต้อนรับ

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More