กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เยี่ยมลูกน้องถึงหน้าแนว

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังป้องกันชายแดน กองพันทหารราบที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี ที่ฐานปฏิบัติการน้ำตกภูละออ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  โดยได้ร่วมรับประทานอาหาร พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ นำสรงน้ำพระพุทธเมตตาภูละออศักดิ์สิทธิ์ และกล่าวอวยพรให้แก่กำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการสนาม พร้อมทั้งได้ไปยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลถึงหน้าแนว ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลเป็นอย่างดียิ่ง
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More