กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Tag

VPN

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN)

     เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (อังกฤษ : Virtual Private Network : VPN) คือ เครือข่ายเสมือนที่ยอมให้กลุ่มของ site สามารถสื่อสารกันได้. นโยบายในการใช้งานใน VPN ถูกกำหนดโดยชุดของ admin policies…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More