กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Tag

คู่มือนายทหารสัญญาบัตร

คู่มือนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559

       คู่มือนายทหารสัญญาบัตรเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ที่จัดพิมพ์แจกจ่ายให้ผู้เข้ารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2559 (ห้วงตั้งแต่ ก.ค. –…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More