กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

เมษายน 12, 2021

กองทัพภาคที่ 2 ยังคงให้บริการจุดบริการประชาชน ทั้ง 23 จุด ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง…

จุดบริการประชาชน ทั้ง 23 จุด ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการทำงานร่วมกันของทหาร เจ้าหน้าที่รัฐ และจิตอาสา ใช้เป็นจุดพักรถ พักคน บริการเครื่องดื่ม

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More