กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า โคมไฟถนนภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ให้กับ ผยย.ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 การซ่อมระบบไฟฟ้า – ประปาเร่งด่วน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More