กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย อส.ทพ. ของ กรม ทพ.ทภ.2

จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย อส.ทพ. ของ กรม ทพ.ทภ.2 ทั้ง 4 กรม ทพ. จากที่ตั้งหน่วยไปยังพื้นที่ค่ายฝึกการรบพิเศษ ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.น.ม. ให้ กกพ.ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1

ดาวโหลด

ประกาศ-2-พ.ย.-63-1

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More