กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2561

     เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ได้กรุณาอนุมัติให้ น.อ.สัญญา ประพันธ์ หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัด น.ม. นำคณะครูฝึกกอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2561

     เป้าหมายที่ 2 โรงเรียนบ้านหิงห้อย ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา โดยมีนายพงศ์สันต์ มูกขุนทด ผอ.โรงเรียนบ้านหิงห้อย  ปลัดอำเภอเทพารักษ์  ,กำนัน ต.หนองแวง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ,15, ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ,15, รอง นายก อบต.หนองแวง,ผอ.รพ.สต.หนองแวง ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือ ดูสถานที่เตรียมการ เพื่อจัดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More