กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จังหวัดนครราชสีมา ปล่อยแถว… รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง ๗ วัน อันตราย

     พ.อ.วรพรต แก้ววิจิตร เสธ.มทบ.๒๑ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้ามูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More