ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี จัดชุดเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์และตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 “ตามรอยเท้าพ่อ”

     เมื่อ 7 สิงหาคม 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี จัดชุดเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับราษฎรในพื้นที่ บ้านกุดดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ชุดได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 “ตามรอยเท้าพ่อ” โดย เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาไหม ได้ทำโครงการ เลี้ยงไก่ไข่ เลียงปลา ทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 45
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8275
Total views : 443265