ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย จัดกิจกรรม การบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวาของจังหวัดเลย ประจำปี 2560

     วันที่ 6 กันยายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย โดยพันเอกเอกรัฐ มาลัย หัวหน้าชุดปฏิบัติการพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมด้วยทหารกองประจำการ ,และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย, ป้องกันภัยจังหวัดเลย, ผู้แทนเทศบาลเมืองเลย เทศบาลตำบลนาอาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกิจกรรมพร้อมให้กำลังใจ การบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวาของจังหวัดเลย ประจำปี 2560 โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ บริเวณเหนือสะพานบ้านนาเขิน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 267
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7353
Total views : 441961