ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

“พักเติมแรงใจ ผ่อนคลายพร้อมครอบครัว”

     “พักเติมแรงใจ ผ่อนคลายพร้อมครอบครัว”
กิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่
หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.6 พัน.3 จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 เพื่อให้น้องๆ ทหารใหม่ ได้พบปะพูดคุย และร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัว
     เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และคลายความกังวลให้กับน้องทหารใหม่ และครอบครัวทหารใหม่ ให้น้องทหารใหม่ได้มีแรงใจในการฝึกหลักสูตรทหารใหม่จนจบหลักสูตรต่อไป

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 3
Views Today : 10
Views Yesterday : 116
Views Last 30 days : 8251
Total views : 414874