ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผบ.มทบ.28 ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ จ.เลย

     พลตรี ปริชญ์ สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพและชราภาพ รวมทั้งให้การช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ได้รับความเดือดร้อน ในความรับผิดชอบของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเลย พื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
     โดยได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เงินช่วยเหลือ ปฏิทินอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. ร.อ.อุรเชณฐ์ สิมะอุดร อายุ 61 ปี พิการทุพพลภาพจากสงคราม
2. พล.ฯ ประดิษฐ์ วันนา อายุ 66 ปี พิการทุพพลภาพติดเตียง
3. พล.ฯ ไชยวุฒิ เมืองแสน อายุ 54 ปี พิการทุพพลภาพติดเตียง
4. ม.ญ.อ่วม อาจทอง อายุ 93 ปี มีความพิการทางการได้ยินและชราภาพ
     โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ระบุว่า ตั้งใจมาให้กำลังใจกับทหารผ่านศึก พร้อมทั้งชื่นชมในความเสียสละ ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นว่ากองทัพบกมีความห่วงใยไม่ทอดทิ้งกำลังพล ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ที่ชราภาพ ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลทหารผ่านศึก ที่ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติจนได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่มีความห่วงใยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
     โดยได้มอบนโยบายให้หน่วยทหารเข้าไปดูแลช่วยเหลือบนพื้นฐานของปัจจัยสี่ และเป็นการปลูกฝังให้สังคมไทยมีความเกื้อกูล เอื้ออาทร สร้างความสงบสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน
มณฑลทหารบกที่ 28 จะคงความช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสและอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอไป

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 24
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8646
Total views : 415442