กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ตามรอยปณิธาน…สืบสานความพอเพียงด้วยทหารพันธ์ุดี

     กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 รับพระราชทานเมล็ดพันธ์ผัก จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บก.มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม
     ได้ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับหน่วย เพื่อนำไปใช้ในโครงการทหารพันธ์ุดีตามพระราชดำริ ในการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภค รวมถึงผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแจกจ่ายให้กับประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการเกษตร
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More