กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กำลังใจสู่ชายแดน

     ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.16 พัน.2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล พร้อมทั้งมอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More