กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ศบภ.บชร.2 โดย พัน.ซบร.22 บชร.2 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ ประชาชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

พัน.ซบร.22 บชร.2 จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ บ้านกุ่ม ต.หัวทะเล และ ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ อำนวยความสะดวกในการบรรจุกระสอบทราย ขนย้ายสิ่งของ และเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วม

โดยชุดบรรเทาฯ พัน.ซบร.22 บชร.2 ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More