กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเข้ามาปราศรัยแถลงนโยบาย ในพื้นที่ค่ายทหาร ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ให้การสนับสนุนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ และคุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและภริยา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

นขต.ทภ.2 / กอ.รมน.ภาค 2

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 2
Views Today : 23
Views Yesterday : 27
Views Last 30 days : 4416
Total views : 243329