กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Tag

วันทหารผ่านศึก

กองทัพภาคที่ ๒ จัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑ วันเสาร์ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ค่ายสุรนารี…

     วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันทหารผ่านศึก” ในปีนี้ ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” และยังเป็นวันครบรอบ ๗๐ ปี…

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี “วันทหารผ่านศึก”

ความหมาย วันทหารผ่านศึก เป็นวันที่ทหารไทยกลับมาจากการรบสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการช่วยเหลือครอบครัวทหาร ที่เสียชีวิตจากการรบ มีการสงเคราะห์โดยผ่านการเห็นจากรัฐบาล…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More