กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

กันยายน 5, 2022

สร้างบ้านหลังใหม่ แก่ผู้ยากไร้ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ร.13 พัน 2 จัดกำลังพล จิตอาสา ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสี และ ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าดำเนินการสร้างบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลโคกสี จำนวน 1…

1 หยดโลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

     วันที่ 2ก.ย.65 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่13 จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เพื่อช่วยเหลือ นางธิติญาดา พลไฟฟ้า ครูกศน.อำเภอเมืองอุดรธานี…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More