กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

กันยายน 3, 2022

การตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผบ.หน่วยระดับกรม และผบ.หน่วยระดับกองพัน

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธี การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับการกรม/ผู้บังคับการกรมทหารพราน…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More