Archive - สิงหาคม 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กระชับสัมพันธ์ด้านการทหาร

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้เข้าเยี่ยมคำนับ/พบปะ พล.จ.สอนทอง แก้วลอคำ หัวหน้ากรมสู้รบ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

อัศวินแห่งสนามรบ

     พล.ร.3 โดย ม.พัน.8 ทำการฝึกป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ถ.(ทบ.) ประจำปี 2565 ขั้นที่ 3 (ยุทธวิธี) การดำเนินกลยุทธ์ (เข้าตีกลางคืน) ยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ยิงปืนเพิ่มทักษะความชำนาญ ”ข้าคือทหารราบ

     กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จัดการยิงปืนด้วยกระสุนจริงในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ให้กับกำลังพลส่วนรับการฝึกเป็น หน่วยหมู่ตอน หมวด ประจำปี 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

เกียรติบัตรนี้ขอมอบไว้…ว่าครั้งหนึ่งท่านได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มภาคภูมิ

     พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.พล.ร.3 มอบเกียรติบัตร ให้กับกำลัง ร.3 พัน.3 แทนคำขอบคุณและเชิดชูในความดี จากกรณีกำลังพล ร.3 พัน.3 เข้าช่วยเหลือประชนชนผู้ประสบเหตุ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองทัพบกมุ่งสร้างเยาวชนสำนึกดี ภาคภูมิใจความเป็นไทย มอบรางวัลประกวดบทเพลง สร้างรักสามัคคี พร้อมนำทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์

     พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการมอบรางวัล “การประกวดขับร้องบทเพลงส่งเสริมความรักความสามัคคี โดย ตัวแทนจากกองทัพภาคที่ 2...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ประสานความร่วมมือ พัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนหมู่บ้านคู่ขนานชายแดน

     กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ให้การต้อนรับ พลโท พงศ์เทพ แก้วไชโย เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร และคณะ ในโอกาสนำ Mr. Ouk Sophoin...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด

     การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2565 ม.พัน.8 พล.ร.3 ทำการฝึกและตรวจสอบแข่งขันการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ถ.(ทบ.) ประจำปี 2565 ขั้นที่ 3 (ยุทธวิธี)...

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 1 1
Views Today : 300
Views Yesterday : 33
Views Last 30 days : 4772
Total views : 245191