กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Monthly Archives

กรกฎาคม 2022

Army delivery อิ่มนี้ส่งถึงบ้าน 🛵🛵💂‍♂️ จิตอาสาพระราชทาน ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล…

     ร.13 พัน.2 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ออกแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพ…

“จิตอาสา บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล”

     หน่วย ร.3 พัน.3 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 50 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ…

“ไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความมั่นคง”

     พลตรี สมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในภาค 2 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช.…

“ดนตรีในสวน เติมความสุขให้คนไทย เติมพลังใจให้คนร้อยเอ็ด”

     วงคลาสสิคแบนด์ จาก หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดแสดงดนตรีในสวน “เติมความสุขให้คนไทย เติมพลังใจให้คนร้อยเอ็ด” ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง…

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการ “ปลูกป่าต้นยางนา…

     พล.ต.ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ ผบ.พล.พัฒนา 2 เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “ปลูกป่าต้นยางนา และไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติ" และ มอบพันธุ์กล้ายางนาให้กับ ผบ.นขต.…

ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต” บริจาคเลือดให้กับผู้ป่วยเป็นไข้ติดเชื้อทำให้เกร็ดเม็ดเลือดต่ำ

     กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติผู้ป่วยเพื่อรอรับการบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วน จึงสั่งการให้จัดกำลังพลของหน่วย…

รอง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ ด้านส่งกำลังบำรุง…

     เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 เวลา 0930 – 1000 พล.ต. สมบัติ จินดาศรี รอง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ ด้านส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS Train The Trainer)…

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้กับทหารกองประจำการที่มีความประสงค์นำไปเพาะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน

     พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธี “มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน”จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์ และโครงการพี่ทหารสานฝัน Inspiration talk

     พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาโครงการพี่ทหารสานฝัน คอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส…

รอง มทภ.2 ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติภารกิจกับคณะ พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ…

     เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 พล.ต. สมบัติ จินดาศรี รอง มทภ.2 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมฯ กับคณะ พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More