กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

กันยายน 3, 2021

กองทัพภาคที่ 2 จัดงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบ 73 ปี 4 กันยายน 2564

     กองทัพภาคที่ 2 ภายใต้การนำของ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 มีประวัติความเป็นมา นับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More