กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

กันยายน 1, 2021

รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมงานด้านความมั่นคง และเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงาน รพ.สนามแห่งที่ 2 จ.ยโสธร

พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดยโสธร จากนั้น

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More