กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

สิงหาคม 14, 2021

รองแม่ทัพภาคที่ 2 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

พลตรีสวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More