กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

สิงหาคม 2, 2021

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด 19

พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่สนามกีฬาทหาร (สนามม้า) ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราสีมา โดยมี

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More