กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

กรกฎาคม 26, 2021

เตรียมการขนส่ง และการจัดการศพ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

พล.ร.6 จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ทำการอบรมให้ความรู้ และทำการซักซ้อม การเคลื่อย้ายศพผู้เสียชีวิต จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โดยได้รับการอบรมจาก สมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมทิพยสถาน และ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More