กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

กุมภาพันธ์ 21, 2021

ฉก.ทพ.23 ร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม.ออกพบปะเยี่ยมผู้พิการ,…

ฉก.ทพ.23 ร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม.ออกพบปะเยี่ยมผู้พิการ, ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง บ้านโนนอุดม ต.โกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี สอบถามความถึงความเป็นอยู่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More