กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

พฤศจิกายน 26, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง…

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ให้กับ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More