Archive - มกราคม 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “สำนึกรัก(ษ์)บ้านเกิด 7″

      เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมให้ชุมชนคนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคีในถิ่นฐานบ้านเกิด ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (หน้าประตูค่ายสุรนารี)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2

     คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 เตรียมจัดงานวิ่ง โครงการ “ARMY LAND RUN @ค่ายทหาร”

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิ์รงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน การประชุมเตรียมการจัดงานวิ่งโครงการ “ARMY LAND RUN @ค่ายทหาร” ร่วมกับ...

บทความประชาสัมพันธ์

ร่วมเชิดชูเกียรติผู้กล้า “๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก”

วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้ง “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 1000 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก และคณะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น...

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 3
Views Today : 312
Views Yesterday : 58
Views Last 30 days : 4763
Total views : 243676