กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Monthly Archives

พฤศจิกายน 2019

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราขสีมา โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 110 รูป เนื่องในโอกาส…

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562     พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 110 รูป เนื่องในโอกาส "วันชาติ" "วันพ่อแห่งชาติ" และ…

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมการประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1…

     พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมการประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ นายทหารรับผิดชอบโครงการ…

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการสอบอาสาสมัครทหารพราน

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือก อาสาสมัครทหารพราน ณ ห้องอบรม ร.3…

เสนาธิการกองทัพภาพที่ 2 ร่วมพิธีปิดการฝึกร่วมผสม ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย และ กองทัพบก…

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาพที่ 2 ร่วมพิธีปิดการฝึกร่วมผสม ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย และ กองทัพบก สหราชอาณาจักร รหัสการฝึก แพนเธอร์โกล์…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น ระบบเมืองเกษตรอัจฉริยะ Smart city Smart Energy…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ทำเลทุ่งดอกรัก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น ระบบเมืองเกษตรอัจฉริยะ Smart city Smart Energy…

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก Roger Lewis ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย…

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก Roger Lewis ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกผสม Panther Gold…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ สาหรับการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก…

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

    พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม พบปะ และมอบนโยบาย การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ให้กับผู้ฝึกฯ, ครูฝึกฯ ผช.ครูฝึก, และทหารใหม่…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More