กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Monthly Archives

พฤษภาคม 2019

จิตอาสาจังหวัดนครราชสีมากว่า 3 พันคน ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”…

     นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อม พล.ต.พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ ผบ.มทบ.21, พล.ต.วรชัย คุณกมุท ผบ.พล.พัฒนา.2, พล.ต.ต วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา, นายสุรวุฒิ…

พล.อ.ชรินทร์ จ้องสองสี หน.คณะทำงานด้านกำลังพล ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วย ในพื้นที่ ทภ.๒…

     พล.อ.ชรินทร์ จ้องสองสี ผทค.พิเศษ ทบ./หน.คณะทำงานด้านกำลังพล ทบ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ในพื้นที่ ทภ.๒ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายด้านกำลังพล ทบ.…

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ ณ วัดวังคำ อำเภอเขาวง…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 ของ กองทัพภาคที่ ๒…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - - - - - - - - - - - - - - - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

     เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 เวลา 0900 น. พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)…

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีวางพวงมาลาแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำผู้บังคับหน่วย และข้าราชทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วางพวงมาลาแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More