กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

กุมภาพันธ์ 18, 2019

จังหวัดนครราชสีมา จัดการวิ่ง Maharat Valentine Running in love เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์…

     พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานเปิดการวิ่ง Maharat Valentine Running in love เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา,…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More