กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Monthly Archives

มิถุนายน 2018

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานมอบถนนสายสารภี-บ้านลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานมอบถนนสายสารภี-บ้านลุงเขว้า โดยมี พลตรี วรชัย คุณกมุท ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 กล่าวรายงานจากผลการดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนสายทางบ้านสารภี…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2561

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2561 จากการที่กองทัพบก…

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกทางยุทธวิธีซึ่งเป็นการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX…

     พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกทางยุทธวิธีซึ่งเป็นการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX การฝึกร่วมกองทัพไทยทุกเหล่าทัพ ประจำปี 2561 โดยมี พลโท…

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 61 สำนักงานพัฒนาระบบราชการ…

ดาวโหลด กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์๒๕ คัน (๒ หัวโรง) ของ…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์๒๕ คัน (๒ หัวโรง) ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ สุรดา ธรรมวินทร…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ของ…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ของ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ในพื้นที่ ค่ายกฤษณ์สีวะรา…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีทหารจากหน่วยฝึก 3 หน่วยฝึก ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 29 , กรมทหารราบที่ 3 และ…

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เยี่ยมชมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร (FTX)…

     พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเยี่ยมชมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร (FTX) ประจำปี 2561พร้อมด้วย พลโท ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More