กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

กุมภาพันธ์ 15, 2018

คู่มือ Cyber Security ฉบับประชาชน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล

     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สกทช.) ได้ทำ คู่มือ Cyber Security ฉบับประชาชน แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน…

แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง…

          พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ณ…

แม่ทัพภาคที่ ๒ เดินทางมาพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม…

    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้เดินทางมาพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน…

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับการซักซ้อมกีฬาของทีมนักกีฬากองทัพภาคที่ 2

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับการซักซ้อมกีฬาของทีมนักกีฬากองทัพภาคที่ 2 ในพื้นสนามฝึกซ้อมของแต่ละชนิดกีฬา…

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมการอบรมวิทยากรขยายผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน

      พลตรี ราชัน ประจันตะเสน  เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมการอบรมวิทยากรขยายผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More