กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทำเนียบผู้บัญชาการทหารบก

[cmsmasters_row data_padding_bottom=”0″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_heading type=”h2″ tablet_check=”true” font_weight=”800″ font_style=”normal” text_align=”center” color=”#d43c18″ margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ animation=”fadeIn” animation_delay=”0″]อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่เป็นผู้บัญชาการทหารบก[/cmsmasters_heading]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”3″ style=”groove” position=”center” color=”#d43c18″ margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[cmsmasters_text animation_delay=”0″]

     นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2491  ที่ได้มีการจัดตั้งกองทัพภาคที่ 2 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 มาแล้ว 41  ท่าน และผู้ที่มีตำแหน่งระดับสูงในกองทัพภาคที่ 2 อีก 1 ท่าน ในจำนวนนั้น มีจำนวน 8 ท่านที่ได้ไปดำรงตำแหน่งสูงสุดในกองทัพบก คือเป็นผู้บัญชาการทหารบก และได้ไปเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีก 2 ท่าน  รวมทั้งในจำนวนนั้นยังได้ไปดำรงตำแหน่งในฐานะ นายกรัฐมนตรี 2 ท่าน นั้น ถือเป็นความภาคภูมิใจของกำลังพลในกองทัพภาคที่ 2 ทุกนาย ที่ท่านเหล่านั้นได้มีมาตรฐานความเป็นเลิศของการทำงาน ในฐานะทหารมืออาชีพที่ทุกคนให้ความศรัทธา และเกียรติยศโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_heading type=”h1″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”center” color=”#b21411″ margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ divider=”true” divider_type=”short” divider_height=”11″ divider_style=”solid” divider_color=”#b22813″ animation_delay=”0″]เกียรติยศ ย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต[/cmsmasters_heading][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_img=”3049|https://my-religion.cmsmasters.net/demo/wp-content/uploads/sites/2/2016/05/home3232.jpg|full” data_bg_position=”top left” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_padding_top=”20″ data_padding_bottom=”20″][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_icon_box box_type=”cmsmasters_icon_box_top” heading_type=”h5″ box_icon_type=”image” box_icon_image=”5766|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/mini.png|full” box_icon_size=”20″ box_icon_space=”50″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_icon_bg_color=”#257a32″ box_border_width=”0″ box_bd_color=”#eaeaea” animation_delay=”0″]

จอมพล ผิน ชุณหะวัน

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 15

28 พ.ค.2491 – 23 พ.ค.2497

 

[/cmsmasters_icon_box][cmsmasters_button button_link=”project/001″ button_target=”blank” button_text_align=”center” button_font_weight=”normal” button_font_style=”normal” button_border_width=”2″ button_border_style=”solid” animation_delay=”0″]ประวัติย่อ[/cmsmasters_button]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”2″ style=”solid” position=”center” color=”#d43c18″ margin_top=”10″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_icon_box box_type=”cmsmasters_icon_box_top” heading_type=”h5″ box_icon_type=”image” box_icon_image=”5766|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/mini.png|full” box_icon_size=”20″ box_icon_space=”50″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_icon_bg_color=”#257a32″ box_border_width=”0″ box_bd_color=”#eaeaea” animation_delay=”0″]

พลเอก กฤษณ์ สีวะรา

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 19

1 ต.ค.2516 – 30 ก.ย.2518

 

[/cmsmasters_icon_box][cmsmasters_button button_link=”project/002″ button_target=”blank” button_text_align=”center” button_font_weight=”normal” button_font_style=”normal” button_border_width=”2″ button_border_style=”solid” animation_delay=”0″]ประวัติย่อ[/cmsmasters_button]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”2″ style=”solid” position=”center” color=”#d43c18″ margin_top=”10″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_img=”3049|https://my-religion.cmsmasters.net/demo/wp-content/uploads/sites/2/2016/05/home3232.jpg|full” data_bg_position=”top left” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_padding_top=”20″ data_padding_bottom=”20″][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_icon_box box_type=”cmsmasters_icon_box_top” heading_type=”h5″ box_icon_type=”image” box_icon_image=”5766|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/mini.png|full” box_icon_size=”20″ box_icon_space=”50″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_icon_bg_color=”#257a32″ box_border_width=”0″ box_bd_color=”#eaeaea” animation_delay=”0″]

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 22

1 ต.ค.2521 – 25 ส.ค.2524

 

[/cmsmasters_icon_box][cmsmasters_button button_link=”project/003″ button_target=”blank” button_text_align=”center” button_font_weight=”normal” button_font_style=”normal” button_border_width=”2″ button_border_style=”solid” animation_delay=”0″]ประวัติย่อ[/cmsmasters_button]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”2″ style=”solid” position=”center” color=”#d43c18″ margin_top=”10″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_icon_box box_type=”cmsmasters_icon_box_top” heading_type=”h5″ box_icon_type=”image” box_icon_image=”5766|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/mini.png|full” box_icon_size=”20″ box_icon_space=”50″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_icon_bg_color=”#257a32″ box_border_width=”0″ box_bd_color=”#eaeaea” animation_delay=”0″]

พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 24

1 ต.ค.2525 – 27 พ.ค.2529

 

[/cmsmasters_icon_box][cmsmasters_button button_link=”project/004″ button_target=”blank” button_text_align=”center” button_font_weight=”normal” button_font_style=”normal” button_border_width=”2″ button_border_style=”solid” animation_delay=”0″]ประวัติย่อ[/cmsmasters_button]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”2″ style=”solid” position=”center” color=”#d43c18″ margin_top=”10″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_img=”3049|https://my-religion.cmsmasters.net/demo/wp-content/uploads/sites/2/2016/05/home3232.jpg|full” data_bg_position=”top left” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_padding_top=”20″ data_padding_bottom=”20″][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_icon_box box_type=”cmsmasters_icon_box_top” heading_type=”h5″ box_icon_type=”image” box_icon_image=”5766|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/mini.png|full” box_icon_size=”20″ box_icon_space=”50″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_icon_bg_color=”#257a32″ box_border_width=”0″ box_bd_color=”#eaeaea” animation_delay=”0″]

พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 27

7 เม.ย.2535 – 31 ก.ค.2535

 

[/cmsmasters_icon_box][cmsmasters_button button_link=”project/005″ button_target=”blank” button_text_align=”center” button_font_weight=”normal” button_font_style=”normal” button_border_width=”2″ button_border_style=”solid” animation_delay=”0″]ประวัติย่อ[/cmsmasters_button]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”2″ style=”solid” position=”center” color=”#d43c18″ margin_top=”10″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_icon_box box_type=”cmsmasters_icon_box_top” heading_type=”h5″ box_icon_type=”image” box_icon_image=”5766|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/mini.png|full” box_icon_size=”20″ box_icon_space=”50″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_icon_bg_color=”#257a32″ box_border_width=”0″ box_bd_color=”#eaeaea” animation_delay=”0″]

พลเอก วิมล วงศ์วานิช

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 28

1 ส.ค.2535 – 30 ก.ย.2538

 

[/cmsmasters_icon_box][cmsmasters_button button_link=”project/006″ button_target=”blank” button_text_align=”center” button_font_weight=”normal” button_font_style=”normal” button_border_width=”2″ button_border_style=”solid” animation_delay=”0″]ประวัติย่อ[/cmsmasters_button]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”2″ style=”solid” position=”center” color=”#d43c18″ margin_top=”10″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_img=”3049|https://my-religion.cmsmasters.net/demo/wp-content/uploads/sites/2/2016/05/home3232.jpg|full” data_bg_position=”top left” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_padding_top=”20″ data_padding_bottom=”20″][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_icon_box box_type=”cmsmasters_icon_box_top” heading_type=”h5″ box_icon_type=”image” box_icon_image=”5766|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/mini.png|full” box_icon_size=”20″ box_icon_space=”50″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_icon_bg_color=”#257a32″ box_border_width=”0″ box_bd_color=”#eaeaea” animation_delay=”0″]

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 30

1 ต.ค.2539 – 30 ก.ย.2541

 

[/cmsmasters_icon_box][cmsmasters_button button_link=”project/007″ button_target=”blank” button_text_align=”center” button_font_weight=”normal” button_font_style=”normal” button_border_width=”2″ button_border_style=”solid” animation_delay=”0″]ประวัติย่อ[/cmsmasters_button]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”2″ style=”solid” position=”center” color=”#d43c18″ margin_top=”10″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_icon_box box_type=”cmsmasters_icon_box_top” heading_type=”h5″ box_icon_type=”image” box_icon_image=”5766|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/mini.png|full” box_icon_size=”20″ box_icon_space=”50″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_icon_bg_color=”#257a32″ box_border_width=”0″ box_bd_color=”#eaeaea” animation_delay=”0″]

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 31

1 ต.ค.2541 – 30 ก.ย.2545

 

[/cmsmasters_icon_box][cmsmasters_button button_link=”project/008″ button_target=”blank” button_text_align=”center” button_font_weight=”normal” button_font_style=”normal” button_border_width=”2″ button_border_style=”solid” animation_delay=”0″]ประวัติย่อ[/cmsmasters_button]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”2″ style=”solid” position=”center” color=”#d43c18″ margin_top=”10″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/1″][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More