กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

เข้าถึงทุกพื้นที่..ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จัดชุดช่างของหน่วย เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบวาตภัยหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาภัยพิบัติ

พายุฤดูร้อนมา จิตอาสาเข้าช่วยเหลือ

จิตอาสา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมใจสร้างฝายแบบผสมผสานและสร้างแนวกันไฟเพื่อดูแลป่าชุมชน

มทบ.210 เปิดการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2564 ณ บ.กุดสะกอย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  

สร้างฝาย สร้างชีวิต

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีส่งมอบฝายโครงการ "สืบสาน รักษา ต่อยอดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บ้านโนนสังข์ หมู่

มทบ.25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ…

พ.อ.ยุสชนา ตระกูลเสนาธง เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ค่ายลูกเสือโกดดง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

พล.ม.3 รวมพลังจิตอาสา “ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ” ตามแนวทางพระราชดำริ

กองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จังหวัดขอนแก่น ร่วมพลังก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเก้าคต จำนวน 3 ฝาย ตามโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจ

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตรวจยึดกัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน 7 กระสอบ ในพื้นที่ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

พลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานการแถลงข่าวการตรวจยึด/จับกุมยาเสพติด ณ วัดอรัญญิกาวาส บ.ดงโทน ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 22

รวมพลัง..ร่วมใจ..ช่วยภัยแล้ง

ศบภ.มทบ.24 นำขบวนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตประปา ในพื้นที่บ้านดอนภู่ และบ้านนาหวาน

ถึงพายุจะหนักแค่ไหน..ทหารไทยหัวใจไม่เคยหวั่น

 ศบภ.มทบ.23 โดย ม.7 พัน.14 จิตอาสา นายอำเภอห้วยเม็ก และสัสดีอำเภอห้วยเม็ก จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ออกช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ ในพื้นที่

ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ประชาสุขใจ..น้ำใสเต็มตุ่ม

กองพลทหารม้าที่ 3 จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเติมน้ำใส่แท็งค์น้ำหอสูงภายในโรงเรียน

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More