Post

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เปิดสายด่วนรับเรื่อง “อุทกภัย”

“กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน”    เปิดสายด่วนรับเรื่อง “อุทกภัย” ศบภ.ทบ.(ส่วนกลาง) 02-2977648 ศบภ.ทภ1.(ภาคกลาง) 02-2815443 ศบภ.ทภ2.(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 044-254608-9 ศบภ.ทภ3.(ภาคเหนือ) 055-252730 , 055-242859 ศบภ.ทภ4.(ภาคใต้) 075-383405 หากต้องการตรวจสอบเส้นทางที่ #น้ำท่วม สัญจรไม่ได้ โทรสายด่วนกรมทางหลวง  1586 ตลอด 24 ชม.

Post

ศูนย์รับเรื่องรองเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่่รัฐ

ศูนย์รับเรื่องรองเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่่รัฐ แจ้งเบาะแสได้ที่เบอร์ HOT Line 1299  หรือตู้ ปณ. 444 หรือหน่วยทหารทั่วประเทศ

Post

“ทหาร” ต้องพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเดือดร้อนเสมอ

“As Much As We Can” ขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ เมื่อใดที่ใส่เครื่องแบบ เราจะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ไม่สงบไม่ได้ ต้องพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเดือดร้อนเสมอ #กองทัพบก