Post

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2

      พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (แม่ทัพภาคที่ 2 ท่านเดิม) ได้รับ – ส่งหน้าที่ให้กับ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) เพื่อบังคับบัญชาหน่วยกองทัพภาคที่ 2 พร้อมกับส่งมอบธงประจำหน่วยให้กับแม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) เพื่อการบังคับบัญชาพื้นที่อีสานในความรับผิดชอบ 20 จังหวัด ณ ลานสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563  

Post

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย

     ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (โดย พัน.ซบร.22 บชร.2) ได้จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.บ้านเพชร, ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  โดยร่วมกับ นายกิมลี่ บางช้าง กำนันตำบลบ้านเพชร นางจรูญ ชาติเผือก ผู้ใหญ่บ้านเพชรสำโรง ม.11 และนายอภิเชษฐ ภาคเพียร ปลัดอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ      เบื้องต้นมี ปนะชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 10 หมู่บ้าน พื้นที่เกษตร 1000 ไร่ (นาข้าว,ไร่มันสำปะหลัง,ไร่อ้อย) บ่อปลา 15 บ่อ, ถนนการเกษตรของชุมชน 3 เส้นทาง, ฝายน้ำชำรุดเสีย 1 ฝาย ได้นำกำลังพลเปิดทางน้ำไหล และประสานนำรถแม็คโครเปิดทางน้ำ

Post

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ติดตามพายุโซนร้อน “โนอึล”

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนโนอึลเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ,พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,ผู้แทนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ,โครงการชลประทานร้อยเอ็ด, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ,ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ,กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 มูลนิธิอโศกร้อยเอ็ดและ มูลนิธิฮุก เข้าร่วมการประชุม      โดย แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนโนอึลเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการบูรณาการร่วม ของ กองทัพภาคที่ 2 กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา ฯ )ยาม ยาก และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)...

Post

พิธีปล่อยขบวนรถ เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโนอึล

     วันนี้ (17 ก.ย.63) เวลา 1300 น. พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานปล่อยขบวนรถที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการให้การสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เตรียมการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานและรถประกอบอาหาร สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากผลกระทบจากพายุโนอึลที่ จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนในช่วงวันที่ 18 – 20 ก.ย. นี้        สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้จัดหน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile War Room) รวมไปถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการปล่อยขบวนรถเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กทม. มายัง กองทัพภาคที่ 2 บริเวณหน้า สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อรวมขบวนรถและกำลังพล...

Post

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man challenge (สานพลังไทย ใจมั่นคงปีที่ 2)

พ.อ.นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมแข่งขัน Thailand Smart Soldier Strong Man challenge (สานพลังไทย ใจมั่นคงปีที่ 2) ประกอบด้วย การแสดงความรักความสามัคคี และความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการแข่งขันทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรูปแบบใหม่ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก (A.R.C.P.T.) จำนวน 6 สถานี ซึ่งประกอบด้วย สถานียกน้ำหนัก, สถานีโยนลูกบอลน้ำหนัก, สถานีท่ดันพื้นละมือ, สถานีวิ่ง ลาก ยก, สถานีท่าโหยนยกเข่าแตะศอก, และสถานีวิ่ง 2 กม. และการทำ CPR  ณ สนาม ร.23 พัน.1 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

Post

แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีจัดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีจัดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี โดยมี คณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,อดีตผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีฯ       โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กำเนิดขึ้นพร้อมๆ กับ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โดยเริ่มจากการจัดตั้งทหารมหาดเล็กเด็ก ที่เรียกว่า “ทหารมหาดเล็กไล่กา” จำนวน 12 คน ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้ขยายกำลังขึ้นโดยฝึกข้าหลวงเดิมให้เป็นทหารมหาดเล็กสมทบกับพวกมหาดเล็กไล่การวม 24 คน จึงเรียกทหารในชุดนี้ว่า “ทหาร 2 โหล” และต่อมาได้เพิ่มจำนวนทหารมหาดเล็กเป็น 72 คน แต่งตั้งเป็นกองทหารมหาดเล็กสำหรับรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิด จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักของกองทัพบก ออกมารับใช้ประเทศชาติ เป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง 131 ปี เพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้น และกลายเป็นสถาบันหลักที่ได้มีส่วนในการดูแลประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจากภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ และสนองตอบต่อทุกภารกิจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    ซึ่งมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมรูป ร.5, พิธีบำเพ็ญกุศล ปล่อยนก...

Post

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงจัดกิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 บุ่งตาหลั่ว ประกอบด้วยกิจกรรม การตัดแต่งกิ่งไม้, พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และการลอกวัชพืช โดยความร่วมมือจากจิตอาสา ชุมชนรอบค่ายสุรนารี และครอบครัวร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อที่ 28 กรกฎาคม 2563

Post

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 104 รูป จากกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 อีกทั้งยังได้มีจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณภูมิร่างกายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 ณ พระอุโบสถวัดอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Post

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 68 พรรษา

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม ซึ่งได้จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ,พิธีปล่อยนก-ปลา และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำกล่าวถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พร้อมนำคณะข้าราชการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียงกัน

Post

กองทัพภาคที่ 2 เปิดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ณ ห้องอบรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำหรับทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี2563 ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนทั้งสิ้น 188,107 นาย ซึ่งจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ จำนวน 39,705 นาย การปฐมนิเทศในวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมการ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารฯ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 7 ส.ค.63 นี้ จึงต้องมีการชี้แจงคณะกรรมการการตรวจเลือกฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารฯให้มีความเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน