กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผบ.มทบ.25/ผล.กกล.รส.จว.ส.ร. ตรวจเยี่ยมจุดบริการ อ.สังขะ จว.สุรินทร์

     เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 พ.อ.เชษฐา ทานกระโทก เสธ.มทบ.25 เป็น ผู้แทน ผบ.มทบ.25 หน.สายที่ 4 พร้อมคณะ หน.ส่วนราชการพลเรือน จว.สร.ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการ อ.สังขะ จว.สร. ณ จุดตรวจสี่แยกสะกาด เพื่อเป็นขวัญแลกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More