ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รางวัลเชิดชูเกียรติ 6 กรกฎา

     พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เข้ารับ“รางวัลเชิดชูเกียรติ 6 กรกฎา” ในฐานะศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ และสร้างคุณงานความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ ในงานวันครบรอบ 69 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และงานครบรอบ 22 ปี สมาคมศิษย์เก่าฯ ที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 67 เวลา 18.45 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216